Ekspertyzy

W skład badań technicznych dokumentów wchodzą:

 • badania identyfikacyjne pieczątek i ich odcisków
 • ustalenie techniki wykonania pieczątki (na podstawie odcisku pieczątki)
 • badania identyfikacyjne pisma maszynowego i wydruków komputerowych,
 • ustalenie technik druku maszynowego (typ i rodzaj maszyny do pisania)
 • badania autentyczności dokumentów polskich i zagranicznych (dokumenty tożsamości, banknoty i inne)
 • ustalanie technik wykonania dokumentów sfałszowanych oraz identyfikacja materiałów i urządzeń wykorzystanych do ich sporządzenia
 • badania papierów i innych nośników dokumentów
 • badanie dokumentów zniszczonych, np. spalonych, wyblakłych,
 • zamoczonych, zbutwiałych itp. w celu odtworzenia ich wyglądu i odczytania treści
 • ujawnianie zapisów nieczytelnych (usuniętych, zamazanych, przerobionych, wywabionych, pismo ukryte itd.)
 • ujawnianie i odczytywanie śladów pisma wgłębionego
 • identyfikacja i badania środków kryjących
 • ustalenie kolejności naniesienia krzyżujących się linii zapisów i innych elementów dokumentu (pismo -– podpis; podpis –- odcisk pieczątki itd.)
 • ustalenie kolejności naniesienia poszczególnych elementów dokumentu (w tym podpisów „in blanco)
 • badania wieku pisma (w tym środków kryjących)

Szybki kontakt

Business Safety Agency
Sp. z o.o.

Pruszkowska 17
02-119 Warszawa

phoneIcon(22) 613 60 30

mobileIcon503 060 180