Usługi

Business Safety Agency mając na celu ochronę interesów przedsiębiorstwa zajmuje się zagadnieniem pod nazwą nieuczciwa konkurencja. W dobie gospodarki wolnorynkowej wielu przedsiębiorców dąży do osiągnięcia tego samego celu gospodarczego lecz nie każdy podmiot zachowuje się zgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami. Agencja detektywistyczna weryfikuje, sprawdza i kontroluje wskazane przez zleceniodawcę podmioty, które zagrażają lub naruszają interes naszego Klienta. Zgodnie z prawem popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji tworzy odpowiedzialność cywilnoprawną i karnoprawną.

Detektyw poprzez swoje rzetelne i precyzyjne czynności udowadnia i dokumentuje czyn nieuczciwej konkurencji, a jest to w szczególności:

  • Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa (używanie znaku, hasła itp. na podobieństwo konkurencyjnego przedsiębiorstwa)
  • Fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług (podanie nieprawdziwej informacji o kraju, regionie czy pochodzeniu produktu lub usługi)
  • Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów czy usług (podanie nieprawdziwych informacji dotyczących jakości, ilości albo cech danego produktu)
  • Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (ujawnienie czy wykorzystanie tajemnicy innego przedsiębiorstwa)
  • Naśladownictwo produktów (tzw. podróbki)
  • Nieuczciwa lub zakazana reklama (reklama sprzeczna z prawem lub wprowadzająca w błąd)
  • Utrudnianie dostępu do rynku (m.in.: sprzedaż poniżej kosztów, nakłanianie do bojkotu konkurencyjnych firm, zróżnicowane traktowanie klientów, wymuszanie na klientach zakupu towaru u określonego sprzedawcy)
  • Nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy (dotyczy umów zatrudniania pracowników) albo nierealizowania obowiązków pracowniczych
  • Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji (o swoim lub innym przedsiębiorstwie)
  • Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej (proponowanie nabywania towarów lub usług poprzez składanie ich nabywcom obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji) oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym zwanym argentyńskim (samofinansowanie się konsumentów w ramach utworzonej grupy, która wpłaca na rzecz określonego podmiotu pewną kwotę pieniędzy, z której część sumy otrzymuje organizator systemu - na pokrycie kosztów i realizację zysku - a pozostała część powinna być przeznaczana na przyznawanie towarów członkom systemu konsorcyjnego bądź udzielanie im pożyczek)

Szybki kontakt

Business Safety Agency
Sp. z o.o.

Pruszkowska 17
02-119 Warszawa

phoneIcon(22) 613 60 30

mobileIcon503 060 180