Usługi

Banki jako instytucje finansowe stale są w kręgu zainteresowań przestępców. Związek Banków Polskich informuje, iż kwartalnie dochodzi do ok. 2000 prób wyłudzeń. Wśród zagrożeń dla banków najczęściej są to: wyłudzenia kredytów, wyłudzenia pożyczek, wyłudzenia towarów w systemie sprzedaży ratalnej, przestępstwa czekowe czy wekslowe, przekroczenie uprawnień przez pracownika banku itd.

Agencja detektywistyczna Business Safety Agency proponuje profesjonalne metody wykrywania przestępstw na szkodę banku. Prywatny detektyw wnikliwie zbada powierzoną mu sprawę niezależnie od tego czy naruszenie popełniane jest przez pracowników banku, osoby z nim współpracujące czy przez klientów banku.

Business Safety Agency w sprawach szkód wyrządzonych bankowi podchodzi kompleksowo, gdyż często przy próbie różnego rodzaju nadużyć dochodzi do kilku przestępstw. Przestępcy działając na szkodę banku posługują się dokumentami obcych, fałszują dokumenty lub współpracują z pracownikiem banku. Dlatego konieczne jest zintegrowanie wszystkich niejasności i podejrzeń w sferze tego zagadnienia.

Szybki kontakt

Business Safety Agency
Sp. z o.o.

Pruszkowska 17
02-119 Warszawa

phoneIcon(22) 613 60 30

mobileIcon503 060 180