Usługi

Biały wywiad może być częścią składkową wywiadu gospodarczego jednak Business Safety Agency rozgranicza te dwie usługi. W tej usłudze agencja detektywistyczna wykonuję pracę wywiadowczą pozyskując informacje z ogólnie dostępnych źródeł. Detektyw działa w sposób zupełnie jawny, a informacje zawarte w raporcie ostatecznym nie są objęte jakąkolwiek klauzulą ani chronione w inny sposób.

Business Safety Agency korzysta z następujących źródeł informacji:

  • życie publiczne
  • Internet (strony www, blogi, portale społecznościowe itp.)
  • prasa, media
  • rejestry państwowe
  • rejestry prywatne
  • źródła informacji politycznych

Agencja detektywistyczna oferuje biały wywiad w sferze gospodarczej (weryfikacja kontrahenta, partnera biznesowego, wspólnika, pracownika obecnego czy przyszłego itp.) a także jako narzędzie w ustaleniu pokrewieństwa.

Szybki kontakt

Business Safety Agency
Sp. z o.o.

Pruszkowska 17
02-119 Warszawa

phoneIcon(22) 613 60 30

mobileIcon503 060 180