Usługi

Business Safety Agency w ramach tej usługi weryfikuje wielowymiarowo kontrahenta czy partnera w biznesie. Weryfikacji i dogłębnego sprawdzenia podlegają również różnego rodzaju dokumenty, świadectwa, curriculum vitae.

Detektyw dokonuje oceny wielopłaszczyznowej analizowanego podmiotu. Najczęstsze aspekty poddawane weryfikacji to:

  • badanie autentyczności, wiarygodności i rzetelności przedłożonych dokumentów
  • analiza i weryfikacja historii zawodowej danej osoby
  • przegląd przebiegu dotychczasowej historii przedsiębiorstwa
  • analiza powiązań w sferze działań biznesowych

Agencja detektywistyczna po dokonaniu obiektywnych i wiarygodnych analiz sporządza raport z przebiegu dokonanej weryfikacji. Business Safety Agency współpracuje ściśle z Klientem i koncentruje się na zagadnieniach wytyczonych przez zleceniodawcę.

Szybki kontakt

Business Safety Agency
Sp. z o.o.

Pruszkowska 17
02-119 Warszawa

phoneIcon(22) 613 60 30

mobileIcon503 060 180