Usługi

Agencja detektywistyczna Business Safety Agency proponuje szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie usługi windykacji. Prywatny detektyw staje się bardziej konkurencyjny poprzez swoje uprawnienia w sferze dochodzenia roszczeń. Korzystając z bogatego doświadczenia zapewniamy profesjonalizm i kompleksowość usług. Działania agencji zawsze są dostosowane do potrzeb Klienta i specyfikacji jego wierzytelności. Zajmujemy się windykacją należności na każdym etapie. Agencja detektywistyczna prowadzi sprawy windykacji polubownej jak i sądowej.

Business Safety Agency monitoruje spłaty dłużnika, prowadzi rozmowy mające na celu doprowadzenie do spłaty należności na etapie windykacji polubownej. Windykacja zdalna sprowadza się do rozmów telefonicznych czy korespondencji z dłużnikiem. Detektyw proponuje też usługę windykacji osobistej, która polega na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem czy mediacje pomiędzy dłużnikem a wierzycielem.

Sfera windykacji sądowej sprowadza się do uzyskania wyroku sądowego lub nakazu zapłaty. I tu agencja detektywistyczna może działać samodzielnie lub wspomagać działania komornika. Proponujemy przeprowadzenie pełnych działań prawnych mających na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego.

Agencja detektywistyczna wspomagając działania windykacyjne proponuje usługi t.j.: wywiad gospodarczy, ustalenie majątku, poszukiwanie ukrytego majątku, badanie sytuacji finansowej podmiotu czy ustalenie innych zobowiązań dłużnika i poszukiwanie odrębnych wierzycieli. Prywatny detektyw ustali również czy dany podmiot jest obecny w różnego rodzaju rejestrach dłużników czy giełdach wierzytelności lub może wpisać danego dłużnika do takiego rejestru.

Business Safety Agency proponuje także usługę prewencji, czyli zapobiegania zatorów finansowych w skład których wchodzi:

  • pieczęć prewencyjna (ostrzega o konsekwencjach wynikających z zalegania z płatnością, co działa mobilizująco na dokonanie płatności w terminie)
  • wywiad detektywistyczny ( analiza kontraheta, weryfikacja partnera biznesowego, zebranie informacji na temat osób fizycznych czy podmiotów gospodarczych, weryfikacja dokumentów)

Szybki kontakt

Business Safety Agency
Sp. z o.o.

Pruszkowska 17
02-119 Warszawa

phoneIcon(22) 613 60 30

mobileIcon503 060 180